Prace uczniów

Rodzaj konkursu Temat pracy Uczniowie Nauczyciel prowadzący
Konkurs Projekt lekcji. Adriana Przybylska, Joanna Olech mgr M. Ciachorowski
historyczny Powstanie styczniowe Joanna Olech mgr M. Ciachorowski
  Tradycje rodzinne Barbara Gołaszewska mgr M. Ciachorowski
  Unia Europejska Katarzyna Rosińska, Adriana Przybylska, Joanna Olech mgr M. Ciachorowski
Konkurs poezji Wiersze Joanna Olech mgr B. Kowalczuk
Konkurs Obserwacje astronomiczne Aleksander Jasiński   J. Zając
astronomiczny Obserwacje astronomiczne Krzysztofa łączak   J. Zając