Sala gimnastyczna

W dniu 10 października 2002r nastąpiło uroczyste otwarcie sali gimnastycznej na uroczystość przybyli liczni goście z terenu gminy, powiatu, województwa.
Uroczystość otwarcia sali przygotowali uczniowie gimnazjum pod bacznym okiem nauczcieli. Stałym punktem wszelkich uroczystości związanych z oddaniem do użytku nowych budowli jest ich uroczyste poświęcenie, czego i w tym przypadku nie zabrakło, a dokonał tego Ksiądz Czesław Kujawa z parafii rzymsko- katolickiej w Hucie- Strzelcach.


sala2.jpg (30730 bytes)
Kurator Oświaty i Wychowania dokonuje przecięcia wstęgi
sala5.jpg (41461 bytes)
Przewodniczacy Rady MiG Andrzej Długosz
wręcz kwiaty dyrektor szkoły Jolancie Gołeckiej

Przecięcie wstęgi należało do liderów i tak: w imieniu społeczności uczniowskiej zrobił to Szymon Serocki, za władze oświatowe Pani Kurator Oświaty i Wychowania Janina Stanek oraz Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Jankowicach Pani Jolanta Gołecka. Za władze samorządowe Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Pan Jan Kowarowski.

burmistrz.jpg (36761 bytes)
Okolicznościowe przemówienie
burmistrza Jana Kowarowskiego

 

sala3a.jpg (38094 bytes)
Uczennice gimnazjum podczas występu


Po przecięciu wstęgi i poświęceniu wszyscy zaproszeni udali się do nowej sali aby oglądnąć wystepy naszych artystek, którym fachowych wskazówek udzieliły Panie; Anna Sitnik, Bożena Kowalczuk, Katarzyna Sterniczuk. Występy bardzo podobały się zaproszonym gościom. Impreza miała swoje tempo, była bardzo interesująca i nie zbrakło tak potrzebnego wszystkim uśmiechu, ponieważ występy uczniów wprowadziły  zebranych w wesoły nastrój.


sala4.jpg (37739 bytes)
Joanna Olech prezentuje historię szkoły


Uroczystości otwarcia towarzyszyła wystawa plastyczna  "Babie lato" Przygotowana przez uczennice gimnazju pod kierunkiem Pani Grażyny Kołodziejskiej.
Przybyli goście mogli również zapoznać się problematyką dotyczącą szkoły, dzięki prezentacji witryny internetowej naszej szkoły w sieci internet. Bieżące sprawy wycieczki, konkursy, sprawy uczniów i ich zainteresowania oraz historię szkoły goście mogli przeczytać w gazetce ,,GIMBUSOWE TO I OWO". Tak więc otwarcie sali gimnastycznej przyczyniło się również do wypromowania naszej szkoły na terenie gminy, powiatu i wojewodztwa.
Wśród gości byli liczni sponsorzy sprzętu sportowego z Łasina i okolic
. lista sponsorów znajduje się tu