DOKUMENTY SZKOLNE  DLA UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI
aktualizacja
Statut szkoły 13. 09. 2016
Propozycje projektów edukacyjnych

Terminy realizacji projektów edukacyjnych

15. 09. 2016

10. 10. 2016

Raport ewaluacji zewnętrznej.docx

Raport ewaluacji zewnętrznej.doc

2013
Ewaluacja programu wychowawczego 2013
Ewaluacja programu
profilaktycznego
2013
Program wychowawczy 2013-2016
Program wychowawczy- tabela
2013
Harmonogram działań wychowawczych
2013-2016
2013
Program profilaktyczny 2013-2016
Program profilaktyczny- tabela
2013
Harmonogram działań prpfilaktycznych
2013-2016
2013
Plan pracy szkoły 2013
Raport ewaluacji wewnętrznej 2012