DOKUMENTY

Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Jankowicach wersja doc.

warunki ewakuacji   wersja doc.

zasady ewakuacji   wersja doc.

instrukcja na wypadek pożaru wersja doc.

instrukcja ogólna bhp wersja doc.

Zasady bhp w szkole wersja pdf

Bezpieczeństwo i higiena pracy/pytania/
Instrukcja p.poż wersja html

 

BEZPIECZEŃSTWO NA WYCIECZKACH

Regulamin wycieczek szkolnych   wersja doc.


Załączniki do regulaminu       wersja doc.