Historia szkoły w Jankowicach

Początek istnienia szkoły datuje się od 1920 roku. Powstała dzięki staraniom tutejszych mieszkańców. Fundusze na budowę zebrano z dobrowolnych składek mieszkańców okolicznych wsi. Pierwszym nauczycielem był Józef Krakowski. W latach 1925-1939 pracowało dwoje nauczycieli: Albin Goryński - kierownik szkoły i Maria Brodowska Początkowo szkoła posiadała tylko dwie klasy. Po drugiej wojnie światowej przystąpiono do odbudowy szkoły. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych dzięki zaangażowaniu miejscowej społeczności dobudowano nową część, którą następnie rozbudowano w 1989roku oddając do użytku m.in. trzy nowe klasy, toalety, szatnię. W roku 2003 oddana została do użytku sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym i zmodernizowano centralne ogrzewanie. Dalszy rozwój szkoły to budowa boiska o sztucznej nawierzchni w lipcu 2008 r. W roku 2016 decyzją większości parlamentarnej następuje wygaszanie a następnie likwidacja gimnazjum. Na początku 2017 roku władze samorządowe  na mocy uchwały Rady Miejskiej Gminy Łasin wygaszają działalność Gimnazjum nr2 w Jankowicach.

Dyrektorzy szkoły w Jankowicach w latach 1945-2005.
Izydorek Maria 1945-1946
Ojdowski Piotr 1946-1955
Skiba Zofia 1955-1962
Opaliński Henryk 1962-1978
Owczar Halina 1978-1993
Świtała Janusz 1993-2000
Gołecka Jolanta 2000-2005
Kowalczuk Bożena 2005-2008
Panter Katarzyna 2008- 2017
Elżbieta Zakierska 2017- 2019