Dyrektor szkoły - mgr Elżbieta Zakierska
sekretarz szkoły- Rafał Radacki

                       ag00020_.gif (6100 bytes)

Język polski - mgr Magdalena Wiśniewska

Informatyka, geografia-
mgr Jerzy Zając

Wychowawcy


Klasa 2a- Artur Ceglewski
Klasa 2b - Krzysztof  Procajło

Klasa 3a- Barbara Wiśniewska
Klasa 3b- Agnieszka Sonnenfeld

 

Agnieszka Sonnenfeld- zastępca dyrektora szkoły, opiekun PCK, koło biologiczne

Dariusz Jakubowski- opiekun świetlicy

Magdalena Zakierska- opiekun samorządu uczniowskiego

Barbara Wiśniewska - opiekun biblioteki szkolnej

Jerzy Zając- Koło dziennikarskie i redakcyjne gazetki szkolnej, opiekun pracowni komputerowej,  administrator strony internetowej

Jezyk niemiecki- mgr Magdalena Zakierska

Chemia- mgr Artur Ceglewski

Fizyka- mgr Zdzisław Eichler

Język rosyjski- mgr Barbara Mrozek

 

Biologia
 
Wychowanie do życia w rodzinie- mgr Agnieszka Sonnenfeld

Edukacja dla bezpieczeństwa, tecznika- mgr Dariusz Jakubowski

Muzyka, plastyka - mgr Barbara Wiśniewska

 

Wychowanie fizyczne- mgr Krzysztof Procajło
 

Religia- mgr Elżbieta  Zakierska

Historia, wos- mgr Andrzej Długosz Pedagog- mgr Joanna Sobczyńska