Plan postępowania o udzielenie zamówień na 2017 rok
Art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. z późn. zm.)

Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach nie przewiduje
w 2017 roku przeprowadzenia postępowań powyżej 30.000euro